iPad突然今朝開IR!回收價幾多?

iPad突然今朝開IR!回收價幾多?

iPad突然今朝開IR!回收價幾多?

今朝iPhone IR SMS Code突然由IP開頭轉為PH開頭?

原來!今日iPad突然開IR!SMS Code開頭為PD。

話就話唔知炒唔炒得起,不過IR 14日內免費退貨,一眾果農似乎幾大都訂左先……

半粒鐘內已經乜機都冇哂~

 

據網民分享,目前iPad先達回收價大概係每款原價-150至-188左右。

如果用學生價education price買的話都可以叫做唔駛輸o既~ 不過呢個價就好多人訂左都唔去拎機喇!

有人話3點鐘大陸出價,又有人話第一日多貨所以先蟹,要strong hold iPad喎……

投資涉及風險,各位果農有貨冇貨都歡迎留言一齊討論下!:)