CSL 1010 優先通知「最新旗艦手機」資訊!

CSL 1010 優先通知「最新旗艦手機」資訊!

除左3之外,CSL 1010都有「最新旗艦手機」資訊優先通知服務。

只要填寫表格,當有最新產品時,就會有專人打電話通知你。

CSL 1010 優先通知「最新旗艦手機」資訊

http://1010.hkcsl.com/jsp/theclub/theclub.jsp?language=tch

不過相信各位果農最感興趣o既旗艦手機品牌都係Apple喇~!